Vuokratalojen järjestyssäännöt

Kiinteistön alueella ja rakennuksissa on noudatettava lakien ja asetusten sekä järjestyslain lisäksi talon järjestyssääntöjä.

Allekirjoittaessaan vuokrasopimuksen, asukas sitoutuu noudattamaan Kiinteistö Oy Kempeleenkartanon määräämiä järjestyssääntöjä ja selostamaan niiden sisällön myös muille perheenjäsenille. Asukkaiden on huolehdittava, että myös heidän vieraansa noudattavat näitä järjestyssääntöjä. Järjestyssääntöjen toistuva rikkominen antaa vuokranantajalle oikeuden purkaa vuokrasopimuksen.

Rakenteiden tärvelemisestä, ikkunoiden rikkomisesta, seinien raapimisesta ym. vastaavasta peritään vahingon tehneeltä tai vastuuvelvolliselta täysi korvaus.

Yhteiset tilat ja piha-alueet

 • Yhteisten tilojen ulko-ovista kuljettaessa on huolehdittava siitä, että ne lukkiutuvat uudestaan.
 • Luhtikäytävien ja portaiden siisteys ja asukkaiden viihtyvyys sekä paloturvallisuus edellyttävät:
  • että yhteisissä tiloissa tupakointi on kielletty.
  • että alkoholin nauttiminen yhteisissä tiloissa on kielletty.
  • että yhteisissä tiloissa noudatetaan yleistä siisteyttä ja järjestystä.
  • että luhtikäytävillä ja portaissa liikutaan meluttomasti.
  • että luonnonvaraisten eläinten ruokinta parvekkeilla ja piha-alueilla on kielletty.
  • ettei porrashuoneessa oleskella tarpeettomasti.
  • ettei vaatteita pölytetä eikä harjata luhtikäytävillä.
  • ettei luhtikäytävillä ja portaissa säilytetä mitään tavaroita (urheiluvälineitä, lastenvaunuja, pöytiä, tuoleja tms.).
  • että lasten leikit ja pelit tapahtuvat tarkoitukseen varatuilla paikoilla.
 • Säilytä tavarasi, esim. polkupyörät ja potkukelkat, niille varatuissa varastotiloissa.
 • Moottoriajoneuvojen sekä muiden palavien materiaalien säilyttäminen varastossa on kielletty.
 • Yhteisiin tiloihin tai ulkoseiniin ei saa kiinnittää kilpiä tai julisteita ilman talonomistajan lupaa.
 • Vie roskat niille varattuihin paikkoihin.
 • Älä vahingoita nurmikoita ja istutuksia.
 • Ilmoita ilkivallasta tai järjestyshäiriöistä kirjallisesti (paperisena, sähköpostitse tai tekstiviestinä).
 • Kiinteistön alueella on ilotulitteiden käyttö naapureita häiritsevästi kielletty (tarkista sallitut ilotulitusajat www.poliisi.fi).
 • Kiinteistön alueella ei saa kantaa verhoamatonta ampuma-, terä- tai muuta asetta.
 • Vuokralainen on velvollinen tekemään tarpeelliset lumityöt ja hiekoituksen huoneistonsa sisäänkäyntien edessä.
 • Vuokralaisen on huolehdittava huoneistonsa etu- ja takapihan siisteydestä, sekä tarvittavasta nurmen- ja pensaiden hoidosta.
 • Yhteisille piha-alueille ei saa asentaa trampoliineja, uima-altaita, paljuja eikä leikkivälineitä.

Huoneisto

 • Huoneistoissa ja talon alueella on annettava asumisrauha naapureille.
 • Erityisesti klo 22.00 – 07.00 on häiritsevä soittaminen, laulaminen, radion tai kodinkoneen käyttäminen tai muu äänekäs toiminta kielletty.
 • Älä muuta tai tärvele talon tai huoneiston rakenteita eikä kalusteita.
 • Liittäessä pesukoneita yleiseen vesi- ja viemärijohtoverkostoon on liittämisessä käytettävä hyväksyttyjä tarvikkeita ja tapoja.
 • Astianpesukoneen asennuksen jälkeen tulee asukkaan hyväksyttää liitäntä yhtiön kiinteistöhenkilökunnalla.
 • Vesivuodoista, WC-laitteiden vuodoista ja muista putki- tai johtovaurioista on viipymättä ilmoitettava kiinteistöhenkilökunnalle. Myös muista kiinteistössä ilmenevistä vaurioista on ilmoitettava.

Tomuttaminen ja pyykin kuivaus

 • Tomuta mattosi ja vuodevaatteesi ja kuivaa pyykkisi vain tarkoitukseen varatuilla paikoilla.
 • Liinavaatteiden puistelu ja tuulettaminen sekä pyykin kuivattaminen on sallittu parvekkeilla vain kaiteiden sisäpuolella.
 • Suositeltava tomutusaika on arkisin kello 08.00 – 20.00.

Parvekkeet ja terassit

 • Pidä parvekkeesi ja terassisi siistinä sekä poista lumi talvisin.
 • Satelliittiantennien asentaminen parvekkeille, terasseille tai pihoille ilman yhtiön lupaa on kielletty.
 • Avotulen tekeminen tonttialueella on ehdottomasti kielletty.
 • Omalle pihalle voi asentaa trampoliinin tai enintään 100 litran suuruisen uima-/porealtaan, mutta asukkaan tulee huolehtia siitä, että trampoliinista tai altaasta ei aiheudu vaaraa ulkopuolisille.

Pysäköinti

 • Autopaikat vuokrataan vain säännöllisesti käytössä olevan rekisteröidyn moottoriajoneuvon säilytykseen.
 • Autopaikoilla ei saa säilyttää asuntovaunuja eikä peräkärryjä ilman vuokranantajan lupaa.
 • Pysäköi vain tarkoitukseen merkityille alueille. Hylättyjä tai käytöstä poistettuja ajoneuvoja, veneitä tai niiden osia ei saa säilyttää paikoitusalueella tai muualla kiinteistön alueella.
 • Lämpöpaikkojen pistokekoteloiden luukut tulee olla aina lukittuna.
 • Lämmitysjohtoa ei saa jättää roikkumaan lämpöpaikkaan silloin kun auto ei ole siihen kytkettynä. Yhtiön henkilökunnalla on oikeus poistaa tolppaan jätetty lämmitysjohto.
 • Noudata tyhjäkäynnistä säädettyjä rajoituksia myös piha- ja paikoitusalueilla.
 • Autojen pesu piha-alueella on kielletty.
 • Ympäristölle haitallisten autoremonttien suorittaminen piha-alueella on kielletty.
 • Omatoiminen autopaikan jälleenvuokraus ei ole sallittua.

Lemmikkieläimet

 • Yhtiön huoneistoissa on lemmikkieläimet sallittu. Asukas vastaa lemmikkinsä käyttäytymisestä.
 • Lemmikkien pito ei saa häiritä talon muita asukkaita.
 • Pidä lemmikkisi kytkettynä porrashuoneissa ja piha-alueella. Korjaa pois lemmikkisi jätökset.
 • Eläinten ulkoiluttaminen on kielletty yhteisillä piha-alueilla.

Roskat ja jätteet

 • Roskat ja jätteet on vietävä ympäristöä likaamatta niitä varten varattuihin astioihin. Viemäreihin ei saa laittaa roskia tai jätteitä, jotka saattavat aiheuttaa niiden tukkeutumisen. Asukkaan välinpitämättömyydestä johtuvien viemäritukkeumien avauskulut veloitetaan erikseen asukkaalta esim. kissanhiekka. Jätteiden lajittelussa ja käsittelyssä on noudatettava yleisiä jätehuoltomääräyksiä. Muu kuin talousjäte, kuten elektroniikka, kalusteet jne., on asukkaan huolehdittava pois, niille tarkoitetuille kierrätyspisteille.

Tupakointi

 • Tupakointi on kielletty talojen yhteisissä ja yleisissä sisätiloissa.
 • Vuokralainen on korvausvelvollinen tupakansavun huoneistolle aiheuttamista vahingoista.

Sääntöjen lisäksi

 • Edellä olevien sääntöjen lisäksi on noudatettava Kiinteistö Oy Kempeleenkartanon erillisohjeita ja määräyksiä, yleisten lakien ja asetusten määräyksiä sekä yleisiä järjestyssääntöjä.

Hyväksytty hallituksessa 18.10.2021 § 73.

Asunnon ilmanvaihto

Yhtiön vuokrataloissa on sekä koneellisesti ilmastoituja että painovoimaisella ilmastoinnilla toimivia taloja.

Koneellisesti ilmastoiduissa taloissa perus-ilmanvaihto on aina toiminnassa. Tiettyinä kellonaikoina päivisin ilmastointi toimii suuremmalla teholla. Ikkunapuitteissa olevia korvausilmasäleikköjä ei saa missään vaiheessa sulkea kokonaan, koska silloin ilmastointi ei toimi korvausilmansaannin puutteen vuoksi.

Painovoimaisella ilmastoinnilla toimivissa taloissa ilmastointiventtiilien tulee olla aina auki.

Saunan kasteleminen saunomisen yhteydessä altistaa saunan kosteusvaurioille. Sopiva ilmanala saunaan saadaan parhaiten säätämällä kiukaan lämpötila oikeaksi.

Saunan ja pesuhuoneen kunnollinen tuuletus saunomisen ja suihkun käytön jälkeen sekä pesuhuoneen lattian kuivaaminen ovat erittäin tärkeitä kosteuden poistamiseksi.

Tuuletuksesta tulee huolehtia myös kuivatettaessa pyykkejä sisätiloissa.

Kosteiden tilojen seinä- ja lattiapinnoitteet tulee puhdistaa riittävän usein desinfioivalla puhdistusaineella. Mikäli pinnoitteessa ilmenee rikkoutumia, joista kosteus voi päästä pinnoitteen alle, on siitä ilmoitettava välittömästi vuokranantajalle.

Asukkaan tulee myös huolehtia asumisaikana altaiden viemäreiden ja pesuhuoneen sekä saunan lattiakaivojen puhdistus.

Jätehuoltoasiaa

Oulun seudun jätehuoltomääräykset velvoittavat kiinteistöjä lajittelemaan hyötykäyttöön soveltuvat jätteet muusta yhdyskuntajätteestä.

Seuraavalla aukeamalla on jätteiden lajitteluohjeet.

Kiinteistöillä on paperinkeräysastia, johon kerätään paperijäte, jäteastia polttokelpoista jätettä varten, astia kompostijätettä varten sekä astia keräyskartonkia varten.

Jätteet, joita ei voida käsitellä kiinteistöllä, on asukkaiden itse toimitettava sellaiselle yleiselle jätteiden vastaanotto-, käsittely- tai hyötykäyttöpaikalle, jolla niiden käsittely on sallittua.

Netistä löytyy myös ohjeita jätteiden lajitteluun: mm. www.jateopas.fi.

TOIMITETTAVA KIINTEISTÖN JÄTEASTIOIHIN

BIOJÄTE (ruskea astia)

(Pakkaa jäte paperipussiin, pahvipakkaukseen tai sanomalehteen)

Kyllä

+ ruoantähteet

+ hedelmien, vihannesten, juuresten, kananmunien kuoret

+ marjojen, hedelmien, kalojen perkausjätteet

+ kahvin ja teen porot suodatinpapereineen

+ käytetyt talouspaperit

+ kuivuneet ja pilaantuneet elintarvikkeet

+ kukkamulta, kasvinosat, kuihtuneet kukat

+ puutarhajätteet

Ei

– nestemäiset ruokajätteet voidaan kaataa viemäriin

SEKAJÄTE (harmaa astia)

Kyllä

+ muovikassit, muovitetut paperit

+ vaipat

+ viili- ja jogurttipurkit

+ tupakantumpit, imurin pölypussit

+ hehkulamput

+ tekstiili, kumi, nahka, posliini

+ säilyketölkit, pullonkorkit

Ei

– hiekoitushiekka, -murske

– esineet tai aineet, jotka voivat aiheuttaa vaaraa tai vahinkoa jätteiden

käsittelijöille tai välineille

KERÄYSKARTONKI (neste- ja kotelopakkaukset) (sininen astia)

Kyllä + maito-, mehu-, kerma-, piimä-, jugurtti- ja viinitölkit (myös alumiinivuoratut)

+ kuivien tuotteiden kartonkipakkaukset (myös muovi-ikkunalliset)

+ muro- ja keksipakkaukset

+ sokeri-, jauho-, leipä- yms. paperiset pussit

+ munakennot

+ WC- ja talouspaperirullat

+ pahvilaatikot (kokoon taitettuina)

+ lelu- ja kosmetiikkakotelot

+ pizzalaatikot

+ pahviset kertakäyttöastiat

+ aaltopahvipakkaukset

KERÄYSKELPOINEN PAPERIJÄTE (vihreä astia)

Kyllä

+ sanoma-, aikakausi- ja mainoslehdet

+ kirjekuoret ja –paperit

+ konekirjoitus- ja kopiopaperit

+ atk-liuskat

Ei

– pahvi, ruskeat säkit, voimapaperi

– hiili-, alumiini-, talouspaperi

– pakkaustavara yleensä, kansiot

– vahatut paperit ja pahvit

– muovit

TOIMITETTAVA ITSE VASTAANOTTOPAIKKOIHIN

Hyötyjätteet tulee toimittaa vastaanottopisteeseen.

LASI

+ lasipullot ja –purkit esim. Eko-piste / Zeppelin

+ palautuspullot kauppoihin

RENGASJÄTE

Uudelleenpinnoitukseen, kierrätykseen tai vaihdossa liikkeisiin

KODINKONEET JA -TAVARAT

Vaihdossa liikkeisiin tai kierrätyskeskuksiin (metallit romuliikkeisiin)

+ jääkaapit, pakastimet, sähköhellat, radiot, televisiot, tietokoneet

+ huonekalut, polkupyörät, kelkat, sukset yms.

+ vaatetavara

Ongelmajätteet on aina lajiteltava erilleen ja toimitettava ao. vastaanottopisteeseen.

Erilaatuisia ongelmajätteitä ei saa sekoittaa keskenään.

Ongelmajätteiden vastaanottopisteitä ovat Kempeleen Jätekuljetus Ky, Apteekit (lääkejäte)

sekä R-kioskit ja eräät kaupat (paristojäte).

ONGELMAJÄTE

+ loisteputket (lasi ehjänä)

+ elohopeamittarit

+ paristot, romuakut

+ jäteöljyt, maalit, lakat, liimat, liuottimet

+ lääkkeet, myrkyt, torjunta-aineet

+ hapot, emäkset

+ tunnistamattomat kemikaalit

Autolämmitystolpan käyttö

Autolämmitystolpassa olevan ajastinkellon tarkoituksena on, että käyttäjä asettaa siihen 2 tunnin lämmitysajan haluamaansa vuorokaudenaikaan. 2 tuntia riittää auton lämpiämiseen, ympärivuorokautinen lämmitys on tarpeetonta.

On ilmennyt, että lämmitystolpista on irrotettu ajastinkelloja tai kelloja on käsitelty niin, etteivät ajastimet toimi. Tällainen on ehdottomasti kielletty.

Jos lämmitystolppia joudutaan korjaamaan niiden virheellisen käytön vuoksi, korjauskustannukset peritään ko. autopaikan haltijalta.

Auton sisälämmittimen käyttö on kielletty.

Älä jätä auton lämmityskaapelia lämmitystolppaan kiinni silloin, kun autosi ei ole lämmityksessä. Pidä lämmityspistorasian kansi aina lukittuna.

HUOM! Yhtiöllä ei ole sähköautojen latauspisteitä. Tavallisesta lämpötolpasta ei saa ladata autoja.

Pysäköintivalvonta

Yhtiö on solminut sopimuksen alueiden pysäköinninvalvonnasta 1.1.2011 alkaen.

 • pysäköinti on sallittu ainoastaan merkityillä paikoilla
 • pysäköinti on sallittu ainoastaan autopaikan vuokranneille
 • pysäköintikiekkopaikoilla (vieraspaikat) pysäköintikiekko on sijoitettava näkyvälle paikalle tuulilasin sisäpuolelle niin, että se on ulkoapäin luettavissa.

Ehtojen vastaisesta pysäköinnistä ParkkiPate veloittaa määrittelemänsä valvontamaksun. Valvontaa suoritetaan kaikkina vuorokaudenaikoina myös viikonloppuisin.

Valvontamaksut ja siihen liittyvän perinnän hoitaa ParkkiPate (ei Kempeleenkartano). ParkkiPaten yhteystiedot on mainittu liikennemerkeissä.

Asumistuen saajille

Vuokrasopimuksessa on sovittu, että asukkaan mahdollisesti saama asumistuki tulee osoittaa vuokranantajan tilille.

Kansaneläkelaitos toimittaa asumistukipäätöksen vain vuokralaiselle itselleen, joten vuokralaskuja ajaessamme emme tiedä etukäteen tulevista asumistukimuutoksista ellei vuokralainen itse siitä meille ilmoita.

Mikäli saat asumistukea, asumistuen määrä muuttuu tai asumistukesi lakkaa, ilmoita siitä vuokranantajalle heti.

Kotivakuutus

Jokaisella asukkaalla tulisi olla kotivakuutus (myös vastuuvakuutus).

Yhtiön vakuutus korvaa vain kiinteistön rakenteille, kiinteille kalusteille ja laitteille aiheutuneen vahingon esim. vesivuoto- tai tulipalotilanteessa.

Asukkaan irtaimistolle aiheutunutta vahinkoa, asumisen keskeytymistä tai tilapäisen asunnon kustannuksia ja muuttokustannuksia ei korvata yhtiön vakuutuksesta.

Asukkaan kotivakuutus korvaa pääsääntöisesti edellä mainitut vahingot ja kustannukset, jos varsinainen vahinko korvataan yhtiön vakuutuksesta.

Asunnon irtisanominen

Vuokralaisen irtisanoessa asuntoa irtisanomisaika on 1 kuukausi. Irtisanomisaika (1 kk) lasketaan sen kalenterikuukauden viimeisestä päivästä, jonka aikana irtisanominen on suoritettu. Jos vuokrasopimus irtisanotaan tänään, on se voimassa seuraavan kuukauden viimeiseen päivään saakka, jonne asti maksetaan myös vuokra. Irtisanominen tulee aina tehdä kirjallisena (ei sähköposti).

Jos vuokrasopimus on molempien nimissä ja vain toinen on muuttamassa asunnosta pois, tulee hänen käydä toimistolla kirjallisesti irtisanomassa sopimus omalta osaltaan sekä asuntoon jäävän käydä toimistolla allekirjoittamassa, että vastaa jatkossa sopimuksesta yksin.

Lataa asunnon irtisanomislomake tästä

Muuttajalle

Muista siivota asunto ja luovuttaa kaikki asunnon avaimet, myös mahdolliset autopaikan, saunan ja pesutuvan avaimet. Mikäli kaikkia avaimia ei ole palautettu, huoneiston lukot sarjoitetaan asukkaan laskuun.

Siivotessa kiinnitä huomiota seuraaviin asioihin:

Keittiö

 • Kaapistot ovat pestyinä kaikilta pinnoilta, myös pöytätasot ja laatikostot
 • Liesi, liesituuletin tai liesikupu ja rasvasuodin ovat pestyinä kaikilta pinnoilta (huom. lieden tausta), myös uunipellit
 • Jääkaappi ja pakastin on sulatettu ja puhdistettu kaikilta pinnoilta (huom. jääkaapin tausta) sekä ovet on jätetty auki. Varo, että sulamisvesi ei valu lattialle!

Kylpyhuone ja sauna

 • Wc- istuin, lavuaari, hanat ja lattiakaivot ovat pestyinä puhtaaksi
 • Kaikki pinnat, myös lauteet ovat pestyinä
 • Kaapit on pesty

Muuta

 • Kaikki pinnat ovat pestyinä siten, että pinnoilla ei ole pölyä, tahroja, teippiä ym.
 • Kaapistot ovat pestyinä kaikilta pinnoilta
 • Lattiat ja listat ovat imuroitu ja pesty puhtaaksi
 • Ikkunat on pesty. Jos ulkona on pakkasta, pestään ikkunoista vain sisäpinnat
 • Asuntoon ei saa jäädä tavaroita eikä roskia
 • Oleskelupiha, parveke ja varastotilat ovat siistejä ja varastotila tyhjennetty ja siivottu. Nurmikko on leikattu ja haravoitu
 • Lisäksi on huolehdittava, että kaikki kiinteät lamput ovat toimintakuntoisia sekä palovaroittimessa on toimiva paristo

HUOM!! Jätekatokseen ei saa jättää mitään ylimääräistä (esim. huonekaluja, kodinkoneita tms.) kaatopaikalle menevää tavaraa. Mikäli asukas jättää jätekatokseen, asuntoon tai piha-alueelle ylimääräistä tavaraa, tullaan niiden poiskuljetuksesta veloittamaan asukasta.

Laskutamme asukasta, mikäli mm.

 • asunto on siivottu huonosti
 • jotain on vaurioitunut tai rikki mm. seinät, WC-pytty, lavuaari, ovet, ikkunat, hella tai jokin muu varustukseen kuuluva
 • jotain varustukseen kuuluvaa puuttuu
 • lattiamatot ovat rikki tai niissä on värijälkiä
 • kylpyhuoneen seinien reikiä on korjattava
 • asunto on asuttu poikkeuksellisen huonosti, remonttikuntoon
 • asunto joudutaan sisällä tupakoinnin (tupakanhajun) vuoksi remontoimaan
 • jätekatokseen on jätetty muuton yhteydessä muuta, kuin talousjätettä.

Mikäli asuntoa ei ole siivottu hyväksyttävästi, asunto siivoutetaan ja laskutetaan asukasta tai mikäli asukas siivoaa itse uudelleen, niiltä päiviltä peritään käyttökorvaus, joka on päivävuokran suuruinen.

Muuttaessasi asunnosta auto voi olla huoneiston edessä vain pakattaessa autoon tavaroita, ei muutoin. Jätä tuulilasiin puhelinnumerosi ja tieto, että muutto meneillään, jotta Parkkipartio voi tarvittaessa tarkistaa asian. Mikäli autosi on aiheettomasti huoneiston edessä, Parkkipartiolla on oikeus sakottaa.

Avaimet tulee palauttaa lukkoliikkeeseen Safeteam, Planeettatie 4, 90450 Kempele, puh. 010 239 7471, avoinna ma – pe klo 9 – 15 (tarkista aukioloajat lukkoliikkeen sivuilta).

Mikäli asukas toimittaa vuokrasuhteen päättymisen jälkeen myöhässä avaimia, niin niiltä päiviltä peritään käyttökorvaus, joka on päivävuokran suuruinen.

Kun asuntosi on tyhjä ja siivottuna, sovi asunnon tarkistusaika huoltomestari Reijo Sorosen (p. 0400-328 235) kanssa. Aika kannattaa sopia muutamaa päivää aikaisemmin, jotta löytyisi yhteinen sopiva tarkistusaika. Asukkaan on hyvä olla paikalla tarkistuksessa.

Muita ohjeita

Kaapeli-TV

Kaikki talot kuuluvat kaapeliverkkoon. Mikäli asukkailla on ongelmia kaapeliverkon kanssa, tulee asukkaiden olla suoraan yhteydessä DNA:n vikapalveluun puh. 044 – 144 044. Vikapalvelussa saattavat kysellä vien laadusta, nettiyhteyksistä yms., joista vain asukas itse tietää kertoa.

Palovaroitin

Yhtiö on asennuttanut huoneistoon palovaroittimen. Asukkaan tehtävänä on huolehtia, että palovaroittimessa on toimiva patteri sekä testata väliajoin, että palovaroitin toimii. Asukas kustantaa patterin, mutta mikäli palovaroittimessa on muuta vikaa, ilmoita siitä kiinteistöhuoltohenkilöstölle.

Asukasluettelo

Yhtiö pitää luetteloa kaikista yhtiön asunnoissa asuvista asukkaista. Kun muutat uutena asukkaana asuntoon, niin asukkaiden tiedot merkataan luetteloon asuntohakemuksesta. Silloin ei tarvitse enää erillistä ilmoitusta yhtiölle tehdä ellei asuntoon muuta sellainen henkilö, joka ei ole asuntohakemuksessa mainittu.

Mikäli asumisaikanasi asuntoon muuttaa/syntyy uusi asukas, siitä tulee ilmoittaa vuokranantajalle ja mikäli asunnosta muuttaa asukas pois, tulee siitä myös tehdä ilmoitus toimistolle. Ilmoituksen tekee päävuokralainen.

Postiin ja väestörekisteriin tehdyt muuttoilmoitukset eivät välity yhtiölle.

Huoneiston oven avaus

Mikäli tarvitset asuntoosi oven avausta:

– arkipäivinä yhtiön kiinteistöhenkilökunnan työaikana ovi voidaan käydä avaamassa veloituksetta

– muuna aikana oven avauksen voi pyytää kiinteistöhuollon päivystyksestä

 • kiinteistöhuolto perii oven avauksesta maksun (käteinen, pankkikortti tai laskutus)
  • arki-iltaisin 68,20 €/kerta
  • viikonloppuisin 93,00 €/kerta.

Huomaa, että ovi avataan vain sellaiselle asukkaalle, joka on ilmoitettu toimistolle asunnossa asuvaksi. Kiinteistöhenkilökunnalla ja kiinteistöhuollolla on asukaslistat, joissa näkyvät asukkaat. Mikäli asuntoosi muuttaa asumisaikana uusi asukas tai asunnosta muuttaa pois asukas, tulee asunnon päävuokralaisen ilmoittaa siitä välittömästi toimistollemme. Pelkkä postiin tai väestörekisteriin tehty ilmoitus ei riitä, koska yhtiölle ne tiedot eivät tule.