Etusivu Ohjeet Vuokratalojen järjestyssäännöt

Vuokratalojen järjestyssäännöt

Palaa takaisin ohjelistaan
MIes ja nainen kokkaavat

Kiinteistön alueella ja rakennuksissa on noudatettava lakien ja asetusten sekä järjestyslain lisäksi talon järjestyssääntöjä.

Allekirjoittaessaan vuokrasopimuksen, asukas sitoutuu noudattamaan Kiinteistö Oy Kempeleenkartanon määräämiä järjestyssääntöjä ja selostamaan niiden sisällön myös muille perheenjäsenille. Asukkaiden on huolehdittava, että myös heidän vieraansa noudattavat näitä järjestyssääntöjä. Järjestyssääntöjen toistuva rikkominen antaa vuokranantajalle oikeuden purkaa vuokrasopimuksen.

Rakenteiden tärvelemisestä, ikkunoiden rikkomisesta, seinien raapimisesta ym. vastaavasta peritään vahingon tehneeltä tai vastuuvelvolliselta täysi korvaus.

Yhteiset tilat ja piha-alueet

 • Yhteisten tilojen ulko-ovista kuljettaessa on huolehdittava siitä, että ne lukkiutuvat uudestaan.
 • Luhtikäytävien ja portaiden siisteys ja asukkaiden viihtyvyys sekä paloturvallisuus edellyttävät:
  • että yhteisissä tiloissa tupakointi on kielletty.
  • että alkoholin nauttiminen yhteisissä tiloissa on kielletty.
  • että yhteisissä tiloissa noudatetaan yleistä siisteyttä ja järjestystä.
  • että luhtikäytävillä ja portaissa liikutaan meluttomasti.
  • että luonnonvaraisten eläinten ruokinta parvekkeilla ja piha-alueilla on kielletty.
  • ettei porrashuoneessa oleskella tarpeettomasti.
  • ettei vaatteita pölytetä eikä harjata luhtikäytävillä.
  • ettei luhtikäytävillä ja portaissa säilytetä mitään tavaroita (urheiluvälineitä, lastenvaunuja, pöytiä, tuoleja tms.).
  • että lasten leikit ja pelit tapahtuvat tarkoitukseen varatuilla paikoilla.
 • Säilytä tavarasi, esim. polkupyörät ja potkukelkat, niille varatuissa varastotiloissa.
 • Moottoriajoneuvojen sekä muiden palavien materiaalien säilyttäminen varastossa on kielletty.
 • Yhteisiin tiloihin tai ulkoseiniin ei saa kiinnittää kilpiä tai julisteita ilman talonomistajan lupaa.
 • Vie roskat niille varattuihin paikkoihin.
 • Älä vahingoita nurmikoita ja istutuksia.
 • Ilmoita ilkivallasta tai järjestyshäiriöistä kirjallisesti (paperisena, sähköpostitse tai tekstiviestinä).
 • Kiinteistön alueella on ilotulitteiden käyttö naapureita häiritsevästi kielletty (tarkista sallitut ilotulitusajat www.poliisi.fi).
 • Kiinteistön alueella ei saa kantaa verhoamatonta ampuma-, terä- tai muuta asetta.
 • Vuokralainen on velvollinen tekemään tarpeelliset lumityöt ja hiekoituksen huoneistonsa sisäänkäyntien edessä.
 • Vuokralaisen on huolehdittava huoneistonsa etu- ja takapihan siisteydestä, sekä tarvittavasta nurmen- ja pensaiden hoidosta.
 • Yhteisille piha-alueille ei saa asentaa trampoliineja, uima-altaita, paljuja eikä leikkivälineitä.

Huoneisto

 • Huoneistoissa ja talon alueella on annettava asumisrauha naapureille.
 • Erityisesti klo 22.00 – 07.00 on häiritsevä soittaminen, laulaminen, radion tai kodinkoneen käyttäminen tai muu äänekäs toiminta kielletty.
 • Älä muuta tai tärvele talon tai huoneiston rakenteita eikä kalusteita.
 • Liittäessä pesukoneita yleiseen vesi- ja viemärijohtoverkostoon on liittämisessä käytettävä hyväksyttyjä tarvikkeita ja tapoja.
 • Astianpesukoneen asennuksen jälkeen tulee asukkaan hyväksyttää liitäntä yhtiön kiinteistöhenkilökunnalla.
 • Vesivuodoista, WC-laitteiden vuodoista ja muista putki- tai johtovaurioista on viipymättä ilmoitettava kiinteistöhenkilökunnalle. Myös muista kiinteistössä ilmenevistä vaurioista on ilmoitettava.

Tomuttaminen ja pyykin kuivaus

 • Tomuta mattosi ja vuodevaatteesi ja kuivaa pyykkisi vain tarkoitukseen varatuilla paikoilla.
 • Liinavaatteiden puistelu ja tuulettaminen sekä pyykin kuivattaminen on sallittu parvekkeilla vain kaiteiden sisäpuolella.
 • Suositeltava tomutusaika on arkisin kello 08.00 – 20.00.

Parvekkeet ja terassit

 • Pidä parvekkeesi ja terassisi siistinä sekä poista lumi talvisin.
 • Satelliittiantennien asentaminen parvekkeille, terasseille tai pihoille ilman yhtiön lupaa on kielletty.
 • Avotulen tekeminen tonttialueella on ehdottomasti kielletty.
 • Omalle pihalle voi asentaa trampoliinin tai enintään 100 litran suuruisen uima-/porealtaan, mutta asukkaan tulee huolehtia siitä, että trampoliinista tai altaasta ei aiheudu vaaraa ulkopuolisille.

Pysäköinti

 • Autopaikat vuokrataan vain säännöllisesti käytössä olevan rekisteröidyn moottoriajoneuvon säilytykseen.
 • Autopaikoilla ei saa säilyttää asuntovaunuja eikä peräkärryjä ilman vuokranantajan lupaa.
 • Pysäköi vain tarkoitukseen merkityille alueille. Hylättyjä tai käytöstä poistettuja ajoneuvoja, veneitä tai niiden osia ei saa säilyttää paikoitusalueella tai muualla kiinteistön alueella.
 • Lämpöpaikkojen pistokekoteloiden luukut tulee olla aina lukittuna.
 • Lämmitysjohtoa ei saa jättää roikkumaan lämpöpaikkaan silloin kun auto ei ole siihen kytkettynä. Yhtiön henkilökunnalla on oikeus poistaa tolppaan jätetty lämmitysjohto.
 • Noudata tyhjäkäynnistä säädettyjä rajoituksia myös piha- ja paikoitusalueilla.
 • Autojen pesu piha-alueella on kielletty.
 • Ympäristölle haitallisten autoremonttien suorittaminen piha-alueella on kielletty.
 • Omatoiminen autopaikan jälleenvuokraus ei ole sallittua.

Lemmikkieläimet

 • Yhtiön huoneistoissa on lemmikkieläimet sallittu. Asukas vastaa lemmikkinsä käyttäytymisestä.
 • Lemmikkien pito ei saa häiritä talon muita asukkaita.
 • Pidä lemmikkisi kytkettynä porrashuoneissa ja piha-alueella. Korjaa pois lemmikkisi jätökset.
 • Eläinten ulkoiluttaminen on kielletty yhteisillä piha-alueilla.

Roskat ja jätteet

 • Roskat ja jätteet on vietävä ympäristöä likaamatta niitä varten varattuihin astioihin. Viemäreihin ei saa laittaa roskia tai jätteitä, jotka saattavat aiheuttaa niiden tukkeutumisen. Asukkaan välinpitämättömyydestä johtuvien viemäritukkeumien avauskulut veloitetaan erikseen asukkaalta esim. kissanhiekka. Jätteiden lajittelussa ja käsittelyssä on noudatettava yleisiä jätehuoltomääräyksiä. Muu kuin talousjäte, kuten elektroniikka, kalusteet jne., on asukkaan huolehdittava pois, niille tarkoitetuille kierrätyspisteille.

Tupakointi

 • Tupakointi on kielletty talojen yhteisissä ja yleisissä sisätiloissa.
 • Vuokralainen on korvausvelvollinen tupakansavun huoneistolle aiheuttamista vahingoista.

Sääntöjen lisäksi

 • Edellä olevien sääntöjen lisäksi on noudatettava Kiinteistö Oy Kempeleenkartanon erillisohjeita ja määräyksiä, yleisten lakien ja asetusten määräyksiä sekä yleisiä järjestyssääntöjä.

Hyväksytty hallituksessa 18.10.2021 § 73.