Huomio hakemuksen liitteistä

Hakemuksessa tulet tarvitsemaan liitteeksi tulevista todistukset. Mikäli hakemuksesta puuttuu liitteitä, emme käsittele hakemustasi. Varmista ennen täyttämisen aloittamista, että sinulla on nämä liitteet valmiina sähköisessä muodossa:

Tulot:

 • kaikkien työssäkäyvien huoneistoon muuttavien palkkatodistukset bruttokuukausiansioista työnantajalta
 • eläkkeensaajalta todistus bruttoeläkkeen määrästä
 • työttömältä viimeisin ilmoitus päivärahan maksamisesta
 • yrittäjältä viimeisin tuloslaskelma ja tase sekä yrittäjän tulonselvityslomake kirjanpitäjän täyttämänä
 • viimeisin ilmoitus mahdollisesta kotihoidontuesta tai äitiyspäivärahasta

Opiskelija:

 • opiskelijatodistus kaikilta huoneistoon muuttavilta yli 18-vuotiailta opiskelijoilta

Varusmies:

 • palvelutodistus armeijasta

Verotodistus:

 • kaikilta huoneistoon muuttavilta yli 18-vuotiaalta hakijalta viimeisin esitäytetty veroilmoitus. Huom!! EI VEROKORTTI

Omaisuus:

 • mikäli omistatte tai olette omistaneet osakehuoneiston, kiinteistön tai osuuden niistä, tulee antaa selvitys omaisuuden käyvästä arvosta (esim. kauppakirja tai kiinteistöverolippu) ja luotonantajan selvitys siihen kohdistuvista veloista.

Raskaustodistus:

 • mahdollinen raskaustodistus toimitettava

Asunnottomuus:

 • selvitettävä missä oleskelee ja miten on joutunut asunnottomaksi
 • jos nykyinen asunto on irtisanottu tai asukas on saanut häädön, jäljennös kirjallisesta irtisanomisesta tai oikeuden häätöpäätöksestä

Avioero:

 • avioeropäätös tai päätös harkinta-ajan alkamisesta

Terveydentila:

 • mikäli hakija katsoo, että hänen terveydellisillä olosuhteilla on vaikutusta asunnontarpeeseen, on hakemukseen liitettävä lääkärinlausunto, joka on laadittu asunnonhakua varten
 • LIITTEET:
 • liitteitä voit tarvittaessa lähettää osoitteella asuntohakemukset@kempeleenkartano.fi
 • asunnon hakuun liittyvät kysymykset myös osoitteeseen asuntohakemukset@kempeleenkartano.fi