Etusivu Ohjeet Kotivakuutus
Vihreä talo ja avain

Jokaisella asukkaalla tulisi olla kotivakuutus (myös vastuuvakuutus).

Yhtiön vakuutus korvaa vain kiinteistön rakenteille, kiinteille kalusteille ja laitteille aiheutuneen vahingon esim. vesivuoto- tai tulipalotilanteessa.

Asukkaan irtaimistolle aiheutunutta vahinkoa, asumisen keskeytymistä tai tilapäisen asunnon kustannuksia ja muuttokustannuksia ei korvata yhtiön vakuutuksesta.

Asukkaan kotivakuutus korvaa pääsääntöisesti edellä mainitut vahingot ja kustannukset, jos varsinainen vahinko korvataan yhtiön vakuutuksesta.