Asuntoihin on jatkuva haku. Asuntohakemus on voimassa 3 kk:tta jättöpäivästä. Emme käsittele hakemuksia, joista puuttuu liitteitä. Hakemuksen voi uusia joko puhelimitse/sähköpostilla tai jättämällä uuden hakemuksen. Vanhentunut hakemus poistetaan hakijajonosta ilman eri ilmoitusta hakijalle. Hakemus poistetaan myös, mikäli hakijalle tarjotaan asuntoa, eikä hakija ota mitään yhteyttä.

Asukasvalinnoissa noudatetaan ARAn (Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus) asukasvalintaperiaatteita.

Asukasvalinnoista ilmoitetaan valituille sähköpostilla (mikäli hakija on sellaisen hakemukseen laittanut) tai kirjeitse hakemuksessa ilmoitettuun osoitteeseen.

Vuokrasopimus tehdään aluksi yleensä 3 kk määräaikaisena, jonka jälkeen tehdään uusi toistaiseksi voimassa oleva sopimus, mikäli maksu- tai muita häiriöitä ei ole ollut.

Nuorten asuintaloihin Suotie 5, Punatulkuntie 19 ja Ollakantie 24 on tavanomaisten valintaperusteiden lisäksi seuraavat edellytykset:  hakija on alle 25-vuotias ja asunto on hakijan ensiasunto tai siihen verrattava. Vuokrasopimus tehdään määräaikaisena enintään viideksi vuodeksi (asumisaikana asukkaalla on kuitenkin mahdollisuus irtisanoa asunto AHVL:n 52 §:n mukaisesti).

Vuokravakuus on suuruudeltaan asunnon vuokra täysinä euroina. Luottotietohäiriö saattaa vaikuttaa vakuuden määrään. Vakuus tulee olla maksettuna vuokranantajan tilille tai maksusitoumus toimitettuna ennen vuokrasopimuksen allekirjoittamista.  Mahdollinen maksusitoumus voidaan hyväksyä vain Kelalta tai sosiaalitoimistolta.

Vanhusten ja vammaisten palvelutalo (Hovintie 12) ja veteraanitalo (Hovintie 10 B) hakeminen

Näihin asuntoihin on jatkuva haku ja asuntohakemus on voimassa toistaiseksi. Hakemuksessa tulee olla mukana kaikki tarvittavat liitteet (selvitys tuloista ja varallisuudesta, kuten verotodistus). Hakemus tulee toimittaa Kiinteistö Oy Kempeleenkartanolle.

Kempeleen kunnan kotihoito antaa asukasvalintaan suosituksen. Asukasvalinnoissa huomioidaan asiakkaan kotihoidolta tarvitsemat kotihoidon palvelut. Kempeleenkartano ilmoittaa asukasvalinnasta valituille sähköpostilla (mikäli hakija on sellaisen hakemukseensa laittanut) tai kirjeitse hakemuksessa ilmoitettuun osoitteeseen. Hakemus poistetaan, mikäli hakijalle tarjotaan asuntoa eikä hakija ota mitään yhteyttä. Hakemus poistetaan myös, mikäli hakija ei ota tarjottua asuntoa vastaan.

Vuokrasopimus tehdään Kempeleenkartanon toimistolla. Avaimet on noudettavissa lukkoliike Safeteamista (Planeettatie 4). Vuokrasopimus on toistaiseksi voimassa oleva ja vuokravakuutta ei näissä asunnoissa peritä.

Tarvittaessa kotihoidon palveluista tulee sopia palvelutalon kotisairaanhoitajan p. 040 – 158 4014 tai vanhuspalveluohjaajan p. 040 – 158 4019 kanssa. Kotihoidon palveluista laaditaan asiakkaalle henkilökohtainen hoito- ja palvelusuunnitelma.